img687

Z. Stryj, R. Nowak, Łobrozki łod serca, Zabrze 2009.

Publikacja prezentuje dzieła dwóch artystów: wiersze Zbigniewa Stryja, aktora, reżysera i poety oraz obrazy Romualda Nowaka, górnika-malarza. Dwóch artystów wywodzących się z różnych pokoleń, o zupełnie innych drogach życiowych, których łączy Śląsk oraz współpraca poprzez artystyczną działalność z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

(nakład wyczerpany)