Wydawnictwo Muzeum Górnictw Węglowego w Zabrzu zaprasza do współpracy autorów publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz artykułów naukowych do „Górnika Polskiego”. Interesuje nas tematyka związaną z historią górnictwa, dziedzictwem materialnym i niematerialnym tej gałęzi przemysłu wydobywczego i jego pracowników.

Ponadto zachęcamy do współpracy w oparciu o ogłaszane przez nas Call for Articles.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie jednego egzemplarza tekstu (także artykułów do „Górnika Polskiego”) do wstępnej oceny oraz dodatkowych informacji uzupełniających:

  • imiona i nazwiska autora / autorów (w przypadku zbioru tekstów), tłumaczy, redaktorów
  • tytuł, podtytuł (także w brzemieniu oryginalnym, jeżeli składany tekst jest tłumaczeniem)
  • spis rozdziałów uzupełniony o krótką charakterystykę zawartości ewentualnie abstrakt
  • proponowane wyposażenie edytorskie (ilustracje tabele, wykresy itp.)

Przedstawiona publikacja, po pierwszej ocenie zespołu redakcyjnego Wydawnictwa MGW, zostanie skierowana do dwóch recenzentów (patrz zakładka Recenzowanie na stronie Wydawnictwa) oraz w całości lub fragmentach sprawdzona przez programy antyplagiatowe.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji złożony tekst zostanie skierowany do publikacji. Środki finansowe służące do pokrycia części wydatków Wydawnictwo pozyskuje samodzielnie. Wydawnictwo pozostaje otwarte na współpracę z Autorem oraz różnymi podmiotami w tym zakresie. Pozyskanie i zabezpieczenie środków oraz zawarcie umowy wydawniczej z Autorem/Autorami umożliwia rozpoczęcie procesu wydawniczego. Czasopismo „Górnik Polski” finansowane jest ze środków własnych MGW, więc pozytywne recenzje pozwalają na rozpoczęcie procesu redakcyjnego.

Proces redakcyjny:

Do opracowanie redakcyjnego przyjmujemy wyłącznie teksty kompletne, z niezbędnymi załącznikami: ilustracjami, mapami, tabelami, bibliografią, streszczeniami w plikach z rozszerzeniami standardowych edytorów tekstu (*.doc, *.rtf, *.txt).

Standardowo przeprowadzamy dwa czytania korektorskie (w pliku edytowalnym oraz po składzie).

Nanoszenie zmian, konsultowanie uwag redakcyjnych oraz korektorskich odbywa się drogą elektroniczną (e-mail).

W przypadku zakwalifikowania tekstu do serii „Monografii z gwiazdką”, przedstawiony skład jest obowiązujący.

Autor otrzymuje cały plik z tekstem publikacji co najmniej trzykrotnie: po pierwszym czytaniu korektorskim, po składzie i drugim czytaniu korektorskim oraz przygotowany przez drukarnię ozalid, z prośbą o przeprowadzenie korekt autorskich.

Termin wydania oraz wysokość nakładu mogą być uzależnione od umów z instytucjami współfinansującymi publikację.

 

Instrukcja wydawnicza: Pobierz