Każdy tekst zgłoszony do redakcji Wydawnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest poddawany pracom redakcyjnym prowadzonym z dużą starannością w trosce o poszanowanie właśności intelektualnej osób trzecich. Wszystkie procedury stosowane przez Wydawnictwo wynikają ze starań o oryginalność publikowanych tekstów, a każdy wykryty przypadek plagiatu lub autoplagiatu jest przez Wydawnictwo zgłaszany redakcjom i wydawnictwom splagiatowanego tekstu. Informowani są także recenzenci.

Częścią pracy redakcyjnej jest sprawdzenie zgłoszonego tekstu przez oprogramowania antyplagiatowe informujące o zapożyczeniach. Jeżeli naruszenie właśności intelektualnej zostanie potwierdzone, Wydawnictwo Muzeum Górnictwa Węglowego może odmówić publikacji.