Technitas

W.J. Affelt, Technitas. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki, Zabrze 2015.

Publikacja naukowa poświęcona zagadnieniom zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego techniki i przemysłu. Autor, członek Głównej Komisji Konserwatorskiej,  porusza także znaczenie zabytków poprzemysłowych dla kształtowania światowego, europejskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego. Książka wydana dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Śląskiego. Publikacja zawiera liczne kolorowe fotografie.

(nakład wyczerpany)