IndustriaPocztek i Koniec 2016 M Staczyk 2

M. Stańczyk, Industria. Początek i koniec, Zabrze 2016.

Autorski album fotografika młodego pokolenia dokumentujący górnośląski pejzaż przemysłowy oraz zabytki ruchome i nieruchome reprezentujące dziedzictwo postindustrialne. Fotografie ukazują wiele miejsce obecnie nie istniejących, co podnosi jego walor w zakresie zachowania pamięci o przemysłowej przeszłości Górnego Śląska.  Publikacja ukazała się przy wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego.

Cena 50 zł