img695

Górniczy Śląsk w sztuce naiwnej, oprac. J. Pawlas-Kos, J. Jurkiewicz, Zabrze 2011.

Bogato ilustrowany album ukazuje twórczość nieprofesjonalną górnośląskich górników związaną tematycznie z ich życiem i pracą. Specyfikę tej aktywności pracowników górnictwa węglowego omawia w tekście wstępu etnolog Jadwiga Pawlas-Kos. Publikacja powstała we współpracy w Muzeum Miejskim w Zabrzu i została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Śląskiego.

(nakład wyczerpany)