zarys dziejow

A. Frużyński, Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zabrze 2012.

Monografia w sposób syntetyczny opisująca dzieje górnictwa i stanowiąca kompendium podstawowych informacji dotyczących historii tej gałęzi przemysłu. Publikacja oparta na licznych źródłach, ilustrowana. Uzupełnienie stanowi rozdział o górniczych tradycjach i zwyczajach.

Cena 20 zł