Kopalnia Guido

Kopalnia Guido w Zabrzu. Fragment górnośląskiego górnictwa węglowego, red. E. Piątek, Pszczyna 2013.

Monografia wydana we współpracy z Instytutem Wyszehradzkim w Pszczynie w sposób kompleksowy opisuje historię jednej z zabrzańskich kopalń, która obecnie jest integralną częścią kompleksu Muzeum Górnictwa Węglowego. Bogata baza źródłowa posłużyła autorom do opracowania tekstów: A. Frużyński, Zabrze; K. Wojtynek, Warunki geologiczne; E. Piątek, Historia Kopalni Węgla Kamiennego Guido; J. Okoń, Kultura górnicza na tle dziejów kopalni Guido w latach 1855-1945; D. Walerjański, Podziemne trasy turystyczne w Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.

(nakład wyczerpany)