img698

Od maszyny parowej do kolei żelaznej. Źródła ikonograficzne i dokumenty do wczesnego uprzemysłowienia Górnego Śląska 1780-1860 / Von der Dampfmaschine zur Eisenbahn. Bildquellen und Dokumente zur Frühindustrialisierung Oberschlesiens 1780-1860, red. P. Chmiel, A. Frużyński, P. Mrass, A. Tyrell, Ratingen – Zabrze 2004.

Bogato ilustrowany katalog wystawy czasowej Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zawiera reprodukcje materiałów źródłowych (wraz z opisami) do historii Górnego Śląska w okresie uprzemysławiania się regionu (1780-1860) oraz sześć obszernych artykułów: A. Frużyńskiego, Powstanie przemysłu górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku i Rysunki techniczne i plany Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (OBB) dotyczące początków przemysłu na Górnym Śląsku w latach 1780-1860;  P. Greinera, Górnośląskie mapy górnicze do przełomu XVIII i XIX wieku;  P. Mrassa, Wartość poznawcza górnośląskich widoków przemysłowych z lat 1804-1860 oraz H. Dobbelmanna i V. Husberga, Opisy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1780-1860. Teksty umieszczone są równolegle w językach polskim i niemieckim. Katalog zawiera czarno-białe ilustracje.

Cena: 20 zł