img693

T. Loster, Górnikom na ratunek, Zabrze 2005.

Katalog wystawy czasowej aparatów ratowniczych przedstawia historię aparatów ratowniczych (roboczych, oddechowych ucieczkowych, aparatów do oddychania czystym powietrzem oraz oddechowych filtrujących) od końca XIX wieku.

(nakład wyczerpany)