Amatorski ruch

Stulecie amatorskiego ruchu plastycznego w województwie śląskim. Katalog, red. K. Nowak-Maśko, Zabrze 2018

Katalog towarzyszy wystawie czasowej zorganizowanej z okazji obchodów jubileuszu twórczości naiwistów górnośląskich rozpoczętej przez Związek Lubowników Sztuki Zastosowanej w 1918 roku. Obecnie amatorskie ruch plastyczny jest zjawiskiem niezmiernie żywym, co ukazała wystawa.

Katalog jest efektem przeprowadzonych w ramach projektu badań oraz nawiązanych kontaktów z grupami plastycznymi. Projekt bez wątpienia wzmocnił pozycję muzeum na mapie kulturalnej regionu i Polski jako miejsca interesujących propozycji szczególnie w obszarze popularyzacji zjawiska twórczości samorodnej. Publikacja współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(nakład wyczerpany)