muzyka

K. Dygacz, Muzyka na czarnych diamentach zrodzona, Zabrze 1999.

Katalog instrumentów muzycznych ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Publikacja prezentuje ważną dla górniczej kultury niematerialnej tradycję muzykowania. Prezentuje także sztukę nieprofesjonalną (obrazy i rzeźby) związaną tematycznie z tym zagadnieniem.

(nakład wyczerpany)