gornictwo kruszcowe

Górnictwo kruszcowe i rudne w Polsce, oprac. T. Loster, Zabrze 1999.

Katalog wystawy czasowej poświęconej tematyce górnictwa rudnego na ziemiach polskich. Prezentuje rudy metali nieżelaznych oraz żelaza, przedmioty wykonane z metali, monety, wyroby rzemieślnicze, artystyczne, odlewy oraz prezentuje muzealia techniki górnictwa rudnego i zbiór medali. Katalog wzbogacony jest kolorowymi zdjęciami eksponatów.

(nakład wyczerpany)