gornik 2

Zawartość numeru:

Praca - Przemysł - Technika

 • Adam Frużyński: "Zabrze – centrum górnośląskiego przemysłu koksowniczego,część II, lata 1876-1945"'
 • Eufrozyna Piątek: "Rozwój metod wiercenia otworów strzałowych w śląskich kopalniach węgla"'
 • Stefan Gierlotka: "Maszyny wyciągowe i ich rozwój od XVI wieku".

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Orkiestra Dęta KWK „Murcki” wczoraj i dziś"'
 • Jadwiga Pawlas-Kos: "Wierność miejscu. Szkic do portretu Romualda Nowaka (1936-2004)"'
 • Jacek Okoń: "Na każdym węgla listku. O twórczości poetyckiej Józefa Krupińskiego (1930-1998)".

Historia - Społeczeństwo - Gospodarka

 • Damian Halmer: "Płaskowyż Głubczycki na mapach Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu"'
 • Antoni Steuer: "Górnictwo a kultura fizyczna w województwie śląskim do 1939 r."
 • Jan Woźniak: "Górnicze ślady w lasku zabrzańskim".

Muzealia i Zabytki

 • Tadeusz Loster: "Drewniany kołowrót pochylniowy z kopalni „Ferdynand”.

Ludzie górnictwa

 • Zenon Szmidtke,
 • Stanisław Herman (1887-1969) – twórca polskich aparatów tlenowych.

Dokumenty i relacje

 • Relacja Bernarda Bugdoła o jego życiu i pracy,
 • "Żeby było widać powietrze". Z Jerzym Koziołkiem, malarzem amatorem, seniorem Grupy „18-Obsydian”, rozmawia Jacek Okoń.

 

Cena: 10 zł