gornik 3

Zawartość numeru:

Praca - Przemysł - Technika

 • Stefan Gierlotka: Rozwój konstrukcji lokomotyw dołowych"'
 • Jan Woźniak: "Katastrofa górnicza w szybie Carnall"'
 • Tadeusz Loster: „Friemann i Wolf” – producent lamp karbidowych – w Polsce">

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Przeglądając kartki z kalendarzy. Zawartość, rola i znaczenie górniczych wydawnictw kalendarzowych do 1939 r."'
 • Jadwiga Pawlas-Kos: "Magna res libertas. Szkic o malarstwie barda „Solidarności” Bronisława Krawczuka"'
 • Jacek Okoń: "Twórczość artystyczna internowanych z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego".

Historia - Społeczeństwo - Gospodarka

 • Jan Jurkiewicz: "Oszukali was w piątek czy w niedzielę? Protesty załóg górniczych województwa katowickiego w lecie 1988 r."'
 • Adam Frużyński: "Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach 80. XX wieku"'
 • Zenon Szmidtke: "Ustalenia podzespołu do spraw górnictwa Okrągłego Stołu"'
 • Bogusław Tracz: "PZPR województwa katowickiego wobec załamania się monopartyjnego systemu władzy (1988-1989)"'
 • Antoni Steuer: "Górnicze kluby i koła sportowe w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1950"'
 • Zenon Szmidtke: "Wizyty prezydentów RP - Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego – w kopalniach „Skarbofermu”".

Opinie

 • Jerzy Malara: "Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego?".

Ludzie Górnictwa

 • Wojciech Preidl, Andrzej J. Wójcik: "Tradycje i historia górnictwa w Polsce w dorobku Stanisława W. Majewskiego".

Dokumenty i Relacje

 • Jarosław J. Szczepański: "Od „Manifestu Lipcowego” do górniczego podstolika. Oczami uczestnika wydarzeń i publicysty"'
 • Jan Woźniak: "Przełomowe dni 1945 roku w Sośnicy – na podstawie relacji Jana Poloczka, uczestnika wydarzeń".

 

Cena: 10 zł