gornik 4

Zawartość numeru:

Praca – Przemysł – Technika

 • Eufrozyna Piątek: "Systemy wybierania i urabianie skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym w II poł. XVIII wieku",
 • Stefan Gierlotka: "Urabianie węgla techniką strzelania i wrębienia"'
 • Adam Frużyński: "Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego - cześć III (1945-2010)".

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Górniczy folklor muzyczny w badaniach naukowych i publikacjach Adolfa Dygacza"'
 • Jacek Okoń: "Górnictwo w twórczości poetyckiej Włodzimierza Żelechowskiego. Przypomnienie tomiku „W cieniu brzóz i kominów”,
 • Jadwiga Pawlas-Kos : "Obrazy ziemi naszej, czyli o „fedrowaniu śląskiego krajobrazu”,
 • Łukasz Gądzik: "Symbole górnicze w herbach górnośląskich na przykładzie wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego".

Historia – Społeczeństwo – Gospodarka

 • Jan Jurkiewicz: "„Wy róbcie swoje, a my swoje”. Załogi górnicze województwa katowickiego w drodze do pluralizmu związkowego (wrzesień 1988 – kwiecień 1989)",
 • Antoni Steuer: "Od górniczych kół sportowych do górniczych klubów sportowych (z dziejów górniczego sportu w województwie katowickim 1957-1964)"'
 • Jan Woźniak: "Zabrzańskie kamieniołomy"'
 • Aleksandra Seman: "Konflikt między PPR a PPS w związku z wyborami do rad zakładowych w kopalni „Saturn” w Czeladzi w 1947 roku".

Muzealia i Zabytki

 • Zenon Szmidtke: "Złota księga pamiątkowa „Skarbofermu”,
 • Adam Frużyński: "Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w planach i rysunkach Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu"'
 • Damian Halmer: "Hochverehrter Herr Oberbergrat! Prywatna korespondencja Maksa Steckla do Stanisława Majewskiego w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"'
 • Jan Woźniak: "Gierczyński kunszt wodny".

Dokumenty i Relacje

 • Bogusław Pelc: "Byłem rylem. Wspomnienia z pracy w kopalni „Zabrze” w latach 1958 i 1961-1974".