gornik 5

Zawartość numeru:

1981 Tragedia w kopalni „Wujek”

 • Jan Jurkiewicz: „By przeciwdziałać panice” Fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31 maja 2007 r.,
 • Jan Jurkiewicz: „Ciągnąć polski wózek”. Załogi górnicze województwa katowickiego w 1981 r. w okresie narastającego konfliktu władza – „Solidarność” ,
 • Agnieszka Gzik-Pawlak: "Historia mnie dotknęła…",
 • Zenon Szmidtke: "Godne życie Janka Stawisińskiego i jego matki Janiny",
 • Jacek Okoń: "Internowani z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wobec tragedii w kopalni „Wujek”".

Praca - Przemysł - Technika

 • Eufrozyna Piątek: "Początki górnictwa węglowego w rejonie Zabrza do 1820 r.",
 • Stefan Gierlotka: "Przyrządy stosowane w geodezji górniczej i ich rozwój",
 • Jan Woźniak: "Znaczenie szybu Wilhelmina i jego wentylatorów dla kopalni „Królowa Luiza”.

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Podania o Skarbniku – duchu kopalni – w piśmiennictwie polskim",
 • Beata Piecha-van Schagen: "Kreowanie górniczych wspólnot zawodowo-parafialnych i zakładowych poprzez coroczne msze dedykowane świętej Barbarze z fundacji kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku do końca lat 30.XX wieku".

Historia - Społeczeństwo - Gospodarka

 • Adam Frużyński: "Historia Związkowego Muzeum Górniczego w Sosnowcu 1948-1972",
 • Antoni Steuer: "Sport górniczy w Polsce 1964-1980",
 • Marcin Smierz: "Rudzkie Gwarectwo Węglowe. Założenia, struktura i funkcjonowanie do wybuchu II wojny światowej.

Muzealia i Zabytki

 • Katarzyna Wojtynek: "Skamieniałości flory karbońskiej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu",
 • Łukasz Rutka: "Rysunki techniczne dział gładkolufowych w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zarbzu".

Dokumenty – Relacje - Materiały

 • Jerzy Blaszke: "Dymki na hałdzie",
 • Eufrozyna Piątek: "Geneza gwarectwa i gwarków",
 • Adam Frużyński: "Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – kalendarium 30-lecia".