gornik 6

Zawartość numeru:

Praca – Przemysł – Technika

 • Stefan Gierlotka: Rozwój ratownictwa górniczego w śląskich kopalniach",
 • Jan Woźniak: Historia szybu Carnall na tle dziejów Pola Zachodniego kopalni węgla „Królowa Luiza” w Zabrzu",
 • Adam Frużyński: "Rozwój konstrukcji wież szybowych w górnośląskich kopalniach".

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Śląski Chór Górniczy „Polonia Harmonia” z Piekar Śląskich. Szkic monograficzny w 100-lecie powstania i działalności zespołu",
 • Beata Piecha-van Schagen: "Rola stanowych modlitewników górniczych wydawanych w latach 1840-1879 na Górnym Śląsku w rozumieniu kultu świętej Barbary Szafarki Eucharystii",
 • Katarzyna Bereta: "Wokół wyjątkowej „kariery” tematu pracy w prozie Górnego Śląska po 1956 roku",
 • Jadwiga Pawlas-Kos: "W labiryntach wyobraźni. Szkic o sztuce Władysława Lucińskiego
 • Jacek Okoń: "Tematy górnicze w cyklu „Polonia irredenta” Andrzeja Niemojewskiego".

Historia – Społeczeństwo – Gospodarka

 • Jan Jurkiewicz: "„Dawać węgiel i zarabiać”. Załogi górnicze województwa katowickiego w 1982 roku wobec rzeczywistości stanu wojennego",
 • Zenon Szmidtke: "Znaczenie przemysłu węglowego dla podziału obszaru plebiscytowego Górnego Śląska",
 • Antoni Steuer: "Ryszard Błażyca i Rozalia Kajzer–Piesiur. Pierwsi górnicy olimpijczycy",
 • Marcin Smierz: "Rudzkie Gwarectwo Węglowe jako element koncernu Ballestrema cz. 2. Działalność podczas II wojny światowej".

Muzealia i Zabytki

 • Adam Frużyński: "Kopalnia srebra i ołowiu „Fryderyk” w Tarnowskich Górach w świetle planów i rysunków technicznych Wyższego Urzędu Górniczego z Wrocławia".

Dokumenty – Relacje – Materiały

 • Marian Grabiński: "Powrót ołtarza św. Barbary na godne miejsce w cechowni kopalni „Makoszowy” w Zabrzu w relacji świadka i uczestnika wydarzeń".