gornik 10 11

Zawartość numeru:

Głowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

 • Adam Frużyński: "Historia Budowy i wykorzystania Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (1799-2017)",
 • Roman Adler: "Johann Heinrich Heintzmann, budowniczy Sztolni i jego wpływ na rozwój górnictwa węglowego w latach 1794-1854",
 • Eufrozyna Piątek: „Lisia sztolnia” w Wałbrzychu – wielka atrakcja turystyczna dolnośląskiego górnictwa węglowego w latach 1794-1854",
 • Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Grzegorz Stacha, Wojciech Preidl, Sandra Utko: "Geotechniczne aspekty rewitalizacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu:,
 • Jan Gustaw Jurkiewicz: "Między marzeniem a rzeczywistością. Trudna droga do rewitalizacji zabrzańskiej sztolni",
 • Michał Maksalon: "W strefie mułów i stalaktytów. Wspomnienia z eksploracji Głównej Sztolni Dziedzicznej",
 • Leszek Żurek: "Udrażnianie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w latach 2009-2015",
 • Michał Glosz: „Wkręcony” w Sztolnię. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej oczami uczestnika i realizatora projektu".

Praca - Przemysł - Technika

 • Stefan Gierlotka: "Rozwój urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla kopalń metanowych

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Realia górnicze z literackiego przekazu Gintera Pierończyka",
 • Jacek Okoń: "Ferdynand Goetel i jego górnicza powieść „Anakonda”",
 • Jadwiga Pawlas-Kos: "Refleksyjna groteska i satyra w malarstwie Krzysztofa Websa".

Historia - Społeczeństwo - Gospodarka

 • Martyna Walker: "Osiedle robotnicze przy zakładach Borsiga w Biskupicach-jedno z pierwszych nowoczesnych osiedli robotniczych w Europie",
 • Antoni Steuer: "GKS Katowice (Od 1964 roku do lat 90 XX w.".

Ludzie Górnictwa

 • Klaudia Nowak-Maśko
 • Józef Hetman – twórca intuicyjny

Muzealia i Zabytki

 • Zenon Szmidtke: "Kronika Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach za lata 1922-1927",
 • Jacek Okoń: "Rozbudowa kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2015-2017",
 • Jacek Okoń: Panta rhei Bernarda Smyczka",
 • Jan Jurkiewicz: "Górnictwo zapisane na szkle. Kolekcja negatywów szklanych w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu",
 • Barbara Klajmon: "Kompleksowa konserwacja kolekcji negatywów szklanych znajdujących się w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Komunikat".

Dokumenty i Relacje

 • Ewald Kudla: "Żądamy poprawy stosunków międzyludzkich… Zmagania o ludzką godność w relacji jastrzębskiego górnika, związkowca i emigranta",
 • Jan Jurkiewicz: "Kronika działalności Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2016".