gornik 12

Zawartość numeru:

Praca - Przemysł - Technika

 • Stefan Gierlotka: "Górnicze Obserwatorium Magnetyczne przy Kopalni Doświadczalnej "Barbara" i Centrali Ratownictwa Górniczego w Mikołowie";
 • Barbara Olejarz: "Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. Założone przez Ignacego Łukasiewicza - pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe";
 • Dorota Połedniok: "Państwowa Kopalnia Węgla „Brzeszcze” w Brzeszczach w latach 1903-1939";
 • Anna Binek-Zajda: "Dzieje Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” SA w Czeladzi w latach 1900 - 1946";
 • Zenon Szmidtke: "Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna".

Kultura i Tradycje

 • Kornelia Dygacz: "Górnicze drogi do odrodzonej Ojczyzny w świetle ludowych pieśni i wspomnień";
 • Jacek Okoń: "Noc listopadowa 1918 roku w Cieszynie we wspomnieniach i twórczości Gustawa Morcinka".

Historia - Społeczeństwo - Gospodarka

 • Adam Frużyński: "Stosunki własnościowe w górnictwie okresu międzywojennego";
 • Stefan Gierlotka: "Poprawa bytu górników po wprowadzeniu Karty Górnika w 1949 roku?";
 • Jan Jurkiewicz: "Pierwszy zjazd górników w odrodzonej Polsce. Powstanie i działalność Związku Robotników Przemysłu Górniczego w latach 1918-1919";
 • Antoni Steuer: "Górniczy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska".

Muzealia i Zabytki

 • Konrad Krupa: "Odznaki honorowe Kopalni Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrzu";
 • Zenon Szmidtke: "Wątki z dziejów górnictwa w II RP w oparciu o wybrane zabytki ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu";
 • Jan Woźniak: "Rewitalizacja rozdzielni elektrycznej 6 kV Pola Zachód byłej kopalni węgla kamiennego „Królowa Luiza” w Zabrzu";.
 • Justyna Lach-Halmer, Katarzyna Wojtynek: "Konserwacja kamieni granicznych pól górniczych ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - komunikat".

Dokumenty i Relacje

 • Ks. Paweł Pyrchała: "Można odnaleźć wiele dobra…Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród internowanych w stanie wojennym";
 • Jan Jurkiewicz: "Kronika działalności Muzeum Górnictwa Węglowego w roku 2017".

Ad Memoriam

 • Jacek Okoń: "Śp. Eufrozyna Piątek (1935-2018)".

 

Cena: 35 zł